İnsan Kaynakları Politikamız


İnsan Kaynakları politikamız; müşteri memnuniyetine ve şirket değerlerimize paralel olarak, işe alımlarda doğru kişiyi doğru işe yerleştirmek, çalışanların yetenekleri ve eğilimleri doğrultusunda yüksek potansiyel sergileyen kişileri belirlemek, performans sistemi yoluyla değerlendirme yaparak kariyerlerini yönlendirmek, çalışanlarımızla güven ve takım çalışmasına dayalı uzun süreli çalışmaktır. Ayrıca çalışanlarımızın motivasyonlarını, iş etkinliğini ve çalışma verimini arttırıcı uygulamalar geliştirilmekte, kişisel ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmektedir Başarılı ve kaliteli sonuçları elde etmek ve çalışanlarımızın müşterilere en iyi hizmeti verebilmesinde rehberlik etmesi için şirket İnsan Kaynakları Misyonu ve Vizyonumuz bulunmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Misyonu:
Bilişim alanında üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamak.

İnsan Kaynaklarının Vizyonu:
  • Şirketin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesi için en uygun prosedürleri oluşturmak
  • İşe alım süreçlerini sürekli geliştirerek, en uygun kişileri işe almak
  • Çalışanlarımızın memnuniyetlerini sağlayacak bir çalışma ortamı yaratmak
  • Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek
  • Çalışanların potansiyellerini ortaya çıkararak sürekli üstün performans göstermelerini sağlamak
  • Verimli insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü arttırmak ve liderler yetiştirmek
  • Hızlı ve doğru kararlar veren bir yapı oluşturmayı destekleyecek her departmanda yetkinlikleri yüksek görev alan bireylerle çalışmak
  • Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, bilişim en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.
 

KobiMaster