...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-WHG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.819,00 TL 71.055,00 TL %20
5.921,25 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60X.109X-FSS0X-WKG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9-10980XE Extreme Edition İşlemci
 • FreeDOS
 • ATX X299 X Pro Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.784,00 TL 71.027,00 TL %20
5.918,92 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-0KG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.725,00 TL 70.980,00 TL %20
5.915,00 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-VHG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.701,00 TL 70.961,00 TL %20
5.913,42 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-0HG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.607,00 TL 70.885,00 TL %20
5.907,08 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0A-WKG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Home Single Language 64
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.347,00 TL 70.678,00 TL %20
5.889,83 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0A-VKG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Home Single Language 64
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.229,00 TL 70.583,00 TL %20
5.881,92 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0A-WHG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Home Single Language 64
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.229,00 TL 70.583,00 TL %20
5.881,92 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0A-0KG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Home Single Language 64
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.135,00 TL 70.508,00 TL %20
5.875,67 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0A-VHG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Home Single Language 64
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.111,00 TL 70.489,00 TL %20
5.874,08 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0A-0HG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Home Single Language 64
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
88.017,00 TL 70.413,00 TL %20
5.867,75 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-WKE
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.403,00 TL 69.923,00 TL %20
5.826,92 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0X-WKG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • FreeDOS
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.380,00 TL 69.904,00 TL %20
5.825,33 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-VKE
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.285,00 TL 69.828,00 TL %20
5.819,00 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-WHE
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.285,00 TL 69.828,00 TL %20
5.819,00 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0X-VKG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • FreeDOS
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.262,00 TL 69.809,00 TL %20
5.817,42 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0X-WHG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • FreeDOS
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.262,00 TL 69.809,00 TL %20
5.817,42 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-0KE
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.191,00 TL 69.753,00 TL %20
5.812,75 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-VHE
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.167,00 TL 69.734,00 TL %20
5.811,17 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0X-0KG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • FreeDOS
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.167,00 TL 69.734,00 TL %20
5.811,17 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0X-VHG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • FreeDOS
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.144,00 TL 69.715,00 TL %20
5.809,58 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0H-0HE
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.073,00 TL 69.658,00 TL %20
5.804,83 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0X-0HG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • FreeDOS
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
87.049,00 TL 69.639,00 TL %20
5.803,25 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-FZS0A-WKE
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Home Single Language 64
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • 128GB DDR4
 • Tüm Özellikler
86.813,00 TL 69.451,00 TL %20
5.787,58 TL x 12 ay taksit
...

Excalibur E600

E60Z.109K-EZS0H-WKG
 • 10. Nesil Intel® Core™ i9 10900K İşlemci
 • Windows® 10 Pro High-end
 • ATX Z490 Z Serisi
 • NVIDIA QUADRO RTX5000 16 GB 256 Bit GDDR6
 • RGB 64GB DDR4 3600Mhz
 • Tüm Özellikler
86.719,00 TL 69.375,00 TL %20
5.781,25 TL x 12 ay taksit